Desinfisering av fiskeutstyr i Namsenvassdraget

Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag enn Namsenvassdraget i inneværende sesong SKAL desinfiseres før det brukes i Namsenvassdraget, jamfør fiskereglenes § 4.  Dette gjelder også for eksempel båter, kanoer, håver, vadere, og redningsvester som er brukt i andre vassdrag. Dette hovedsaklig for å unngå smitte av parasitten Gyrodactylus salaris.

Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveierlagets oppsyn, dersom man har fisket i andre vassdrag.

 

Offisielle desinfiseringsstasjoner 2017:

Nr. Navn Kommune Adresse: Telefon:
1 Harran camping (NY!) Grong Namsenvegen 1471 74 33 29 90
2 Rossetnes Gård Grong Eldstadvegen 134 995 64 498
3 Grong Fritid Gorng Mediå 74 31 27 00
4 Værem Gård Grong Væremsvegen 189 481 08 410
5 Vangsnes – Møklegård Overhalla Sørsivegen 3312 414 52 535
6 Grande Gård Overhalla Grandevegen 7 918 53 061
7 Bjøra camping Overhalla Bjøra 478 40 121
8 Sellæg gård (H. Ødegård) Overhalla Melavegen 742 415 16 723
9 Namsos camping Namsos Flyplassvegen 10 74 27 53 44
10 Rydningsodden camping Høylandet Vassbotna 913 27 926
11 YX Høylandet Høylandet Høylandet 74 32 20 00
12 Flått camping Høylandet Høylandet 74 32 24 12

  

For mer info eller ved spørsmål om desinfisering, kontakt: Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller Namsenvassdraget Elveierlag v/ Geir Joar Werstad tlf: 971 41 037, eller Karina Moe tlf: 481 08 410