Overvåkingsfiske 2017

Overvåkingsfisket i Namsenvassdraget er en del av det nasjonale overvåkingsprosjektet, og planlegges og gjennomføres i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og lokale fiskere.
Overvåkingsfiske skal i 2017 foregå i perioden 10.-30.september på følgende stasjoner:

  • Nedre Fiskumfoss/Tørrisdal
  • Moum/Heggum
  • Foss-Melhus/Foss-Engstad
  • Lilleøen/Ytre Vibstad
  • Bjøra
  • Tømmeråsfossen i Sanddøla (Øverhøla og Nerhøla)

Fangst og innsats blir registrert, og det tas skjellprøver av all fisk for videre analyser. Fisket foregår etter retningslinjer gitt av NINA og Miljødirektoratet.

Sportsfiskelinja ved Grong videregående skole deltar ikke på det ordinære overvåkingsfisket, men uttøver et øvingsfiske på noen steder i vassdraget. De har avtalt med grunneier og fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag om dette. De tar også skjellprøver og registrerer fangst/innsats. Kontaktperson for dette fisket er Jonny Svennsli (tlf: 977 42 101). Sportsfiskelinja skal ha øvingsfiske på følgende stasjoner i september:

  • Seem
  • Jørem

Kontaktpersoner overvåkingsfiske i Namsenvassdraget:

Karina Moe (NE): Tlf: 481 08 410. E-post: [email protected]

Tor Næsje (NINA): Tlf: 934 66 778. E-post: [email protected]