Om oss

Namsenvassdraget Elveierlag er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av vassdraget som fører anadrom laksefisk. Laget består av til sammen 420 rettighetshavere som er fordelt på 13 elvesoner.

Styret:

Styreleder: Jenny K. Domås
Styremedlem: Alfred Skogmo
Styremedlem: Odd Erling Hasfjord
Styremedlem: Geir Joar Werstad
Styremedlem: Anne Randi Gorseth Vie

1.vara: Stig Magne Fiskum
2.vara: Kay Haug

Representantskapet, som består av til sammen 32 representanter fra elvesonene, er elveierlagets øverste beslutningsorgan.

 

Administrasjon:

Daglig leder: Karina Moe