Oppgang i laksetrappene 2017

Namsen:
Nedre Fiskumfoss: 1906 fisk (per 4.september).

Sanddøla:
Tømmeråsfoss: 2473 laks, (per 14.aug). Trappa ble åpnet 3.juli.

Link til videoklipp av alle fiskepasseringene i trappa!

Formofoss: Trappa ble åpnet 24.juli. Vi får ikke oppgangstallene fra Formofossen før etter endt sesong, men det er observert fisk i trappa.