Om laksebørsen

Namsenvassdraget har ny laksebørs fra 2016! Namsenvassdraget Elveierlag har gitt mange tilbakemeldinger til leverandørene av børsen for å få et best mulig resultat og for at den skal bli mest mulig brukervennlig. Om det er tips til forbedringer/endringer av børsen, ta kontakt Karina på e-post: [email protected] Er det andre spørsmål angående bruk av laksebørsen, kontakt Kay Haug på e-post: [email protected]

Gjennom lakse- og innlandsfiskelovens § 44 er vi pliktige til å rapportere alle fangster. I Namsenvassdraget praktiseres dette gjennom innrapportering til laksebørsen. Dette er hjemlet i de lokale fiskereglene for Namsenvassdraget, § 7.

Laksebørsen er et viktig verktøy for forvaltning av laksebestanden i Namsenvassdraget. Også for at midtsesongevalueringen skal bli mest mulig riktig, er det meget viktig at all fangst bli meldt inn på børsen!

Ved å klikke på linken nedenfor, kommer du inn på laksebørsen for Namsenvassdraget.

Laksebørs for Namsenvassdraget