Medlemsinfo

Årsmøte 2012

Årsmøte i NVGF går av stabelen, tirsdag 24. april 2012 kl. 19.30. Årsmøtet holdes på Overhalla Hotell. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Innkalling til årsmøte Sakliste til årsmøte Andre årsmøtepapirer vil bli lagt ut her så fort de er godkjente på årsmøtet.


Namslaksen 2010

Faktisk et 10-årsjublieum for ”Namslaksen”, første rapport kom i 2001. Rapporten er tenkt som en årsrapport fra Namsenvassdraget, og målgruppen er grunneiere, vall-sammenslutninger, kommuner og fiskere. Som tidligere rapporteres fangster, oppgangen i laksetrappene, overvåking av rømt oppdrettslaks og resultater fra fiskeundersøkelser i Namsenvassdraget. 6418 laks og 1217 sjøaure ble tatt på stang i Namsenvassdraget i […]


Namslaksen 2009

Dette er niende utgave av ”Namslaksen”, første rapport kom i 2001. Rapporten er tenkt som en årsrapport fra Namsenvassdraget, og målgruppen er grunneiere, vall-sammenslutninger, kommuner og fiskere. Som tidligere rapporteres fangster, oppgangen i laksetrappene, overvåking av rømt oppdrettslaks og resultater fra fiskeundersøkelser i Namsenvassdraget. Ca. 4200 laks og 1200 sjøaure ble tatt på stang i […]


Ny namsblankrapport fra NINA

Småblank, også kalt namsblank, finnes kun i Namsenvassdraget. Den er den eneste bestanden av ferskvannsstasjonær laks i Europa som lever hele livet i elva og ikke har vandringer til innsjøer. Denne rapporten om småblanken i Namsenvassdraget gir en oppsummering av nåværende kunnskap om denne spesielle laksestammen. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag […]


Årsmøtepapirer 2010

Årsmøtet i NVGF i 2010, går av stabelen onsdag 21. april 2010 kl. 19.30 på Overhalla Hotell. Nedenfor finner du: Innkalling årsmøte 2010 Sakliste til årsmøte 2010 Årsmelding, regnskap og budsjett blir lagt ut etter godkjenning på årsmøtet. Medlemmene i NVGF ønskes velkommen til årsmøte!


Styremøte, 19. oktober 2006

REFERAT FRA STYREMØTE I NVGF ! Møte nr : 3/2006 Sted :    Overhalla Hotell Dato :    Torsdag 19.oktober 2006 Følgende møtte :     Tom Riise-Hanssen, Håvard Ødegård, Sigbjørn Amundsen, Morten Risvik, Odd Erling Hasfjord og GFS v/Ragnar Holm. Forfall :          Ingen. Sak 11/2006           Godkjenning av referat fra forrige styremøte, møte nr. 2/2006 Referatet var […]


Styremøte, 24 april 2006

REFERAT FRA STYREMØTE I NVGF ! Møte nr : 2/2006 Sted :    Hotell Vertshuset Grong Dato :    Mandag 24.april 2006 kl. 19.30 Følgende møtte :     Tom Riise-Hanssen, Sigbjørn Amundsen, Odd Erling Hasfjord, Bjørg Himo, Alfred Skogmo, Ivar Andreas Sellæg Asbøll og GFS v/Ragnar Holm. Forfall :          Morten Risvik, Jon Heir og Paul Olav Bjerken. […]


Styremøte, 13 desember 2005

REFERAT FRA STYREMØTE I NVGF ! Møte nr : 3/2005 Sted :    Hotell Vertshuset Grong Dato :    Tirsdag 13. desember 2005 Følgende møtte :      Tom Riise-Hanssen, Sigbjørn Amundsen, Morten Risvik, Bjørg Himo, Odd Erling Hasfjord og GFS v/Ragnar Holm Forfall :                           Ingen Sak 17/2005         Referat fra forrige styremøt. Referatet ble delt ut […]


Styremøte, 11 oktober 2005

REFERAT FRA STYREMØTE I NVGF ! Møte nr : 2/2005 Sted :      Overhalla Hotell Dato :      Tirsdag 11.oktober 2005 kl. 19.30 Følgende møtte :       Tom Riise-Hanssen, Morten Risvik, Sigbjørn Amundsen, Bjørg Himo, Odd Erling Hasfjord og GFS v/Ragnar Holm. Forfall :              Ingen Sak 10/2005         Godkjenning av referat fra forrige styremøte Referatet var sendt […]


Styremøte, 21 april 2005

REFERAT FRA STYREMØTE I NVGF ! Møte nr : 1/2005 Sted :    Hotell Vertshuset Grong Dato :    Torsdag 21. april 2005 kl. 19.30 Følgende møtte :      Tom Riise-Hanssen, Bjørg Himo, Sigbjørn Amundsen og Frong Fritidssenter v/Ragnar Holm Forfall :          Morten Risvik hadde meldt forfall. Sak 1/2005         Godkjenning av referat fra forrige styremøte […]


Årsmøtereferat 2004

Referat fra årsmøte 2004 ! Namsenvassdragets grunneierforening Årsmøtet gikk av stabelen torsdag 29. april 2004 kl. 19.30 på Hotell Vertshuset Grong. 15 personer var tilstede. Sak 1.    Åpning / konstituering Formann Tom Riise-Hanssen ønska velkommen til årsmøte. Godkjenning av innkalling Ingen merknader til innkallingen. Vedtak:     Innkallingen ble enstemmig godkjent. Godkjenning av saksliste Ingen merknader […]


Styremøte, 21 oktober 2004

REFERAT FRA STYREMØTE I NVGF ! Møte nr : 3/2004 Sted :    Overhalla Hotell Dato :   Torsdag 21. oktober 2004 kl. 19.30 Følgende møtte : Tom Riise-Hanssen, Bjørg Himo, Morten Risvik, Sigbjørn Amundsen, Odd Erling Hasfjord og GFS v/Ragnar Holm. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø v/Håvard Vannebo deltok på sak 17 og 18/2004. Forfall :   […]


Styremøte, 4 oktober 2004

REFERAT FRA STYREMØTE I NVGF ! Møte nr : 2/2004 Sted :    Hotell Vertshuset Grong Dato :   Mandag 4. oktober 2004 Følgende møtte : Tom Riise-Hanssen, Bjørg Himo, Sigbjørn Amundsen, Odd Erling Hasfjord, Morten Risvik og GFS v/Ragnar Holm. Forfall :           Ingen Sak 11/2004 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Referatet var sendt ut sammen […]


Styremøte, 14. april 2004

REFERAT FRA STYREMØTE I NVGF ! Møte nr : 1/2004 Sted :    Overhalla Hotell Dato :   Onsdag 14. april 2004 Følgende møtte : Tom Riise-Hanssen, Odd Erling Hasfjord, Morten Risvik, Bjørg Himo, Sigbjørn Amundsen og GFS v/Ragnar Holm Forfall :           Ingen Sak 1/2004    Godkjenning av referat fra styremøte den 20. mars 2003 Ingen kommentarer/anmerkninger. Vedtak:      […]