Gjenutsetting av fisk

Gjenutsetting av fisk, eller fang & slipp, er oftere og oftere oppe til debatt. Som et tiltak for å bedre gytebestanden i vassdrag som ikke fyller gytebestandsmålet, er fang & slipp et kjærkomment tiltak.

I Namsenvassdraget er fang & slipp tillatt for de som ønsker det, men strengt tatt ikke nødvendig i og med at man fyller gytebestandsmålet med godt monn. Hvis man vurderer å sett ut fisken er det helt nødvendig at det blir gjort på riktig måte! NE krever at du som ansvarsbevist fisker setter deg inn i hvordan fang & slipp skal praktiseres. Last ned den nye fang & slipp-brosjyren fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA):

Hvilke forhold pavirker overlevelse og atferd hos gjenutsatt laks

 

Andre fang & slipp-foldere fra NJFF og Norske Lakseelver, med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning: