Fiskeregler 2017

 Nye lokale fiskeregler i Namsenvassdraget!

Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag har vedtatt nye fiskeregler for 2017. Kvotereglene er de samme som 2016, men de øvrige reglene er noe forandret. De nye reglene gjenspeiler et økt fokus på desinfisering av fiskeutrustning samt fangstrapportering.

Representantskapet har også vedtatt at det skal organiseres et fiskeoppsyn i vassdraget. Dette for å styrke håndhevelsen av de lokale fiskereglene. Oppsynet skal fungere like mye som et informasjons- og serviceorgan for fiskerne som et kontrollorgan. Vi ber alle som fisker i Namsenvassdraget om å samarbeide godt med oppsynet som er ansatt for å ivareta elvas interesser. Fiskereglene må følges, noe som er svært viktig for at vi skal ha glede over vårt fantastiske vassdrag også i fremtida.

Utover de lokale fiskereglene, gjelder norsk lov relevante forskrifter (se linker til relevante lover og forskrifter nedenfor).

Statens Naturoppsyn (SNO) og politiet håndhever de offentligrettslige lovene og forskriftene som gjelder for vassdraget.

Fiskeren plikter å skaffe seg oversikt over til enhver tid gjeldende regelverk.

Det foretas midtsesongevaluering 15.juli, og de lokale fiskereglene kan bli endret som følge av denne evalueringen.

Lokale fiskeregler for Namsenvassdraget 2017

 

 

Lover:

Forskrifter: