Gult lys har blitt til grønt…

Trafikklysordningen, som i grove trekk handler om at påvirkningen lakselus har på villfisk skal bestemme om oppdrettsnæringen skal øke, minske, eller fryse produksjonen, har nå trådt i kraft. Regjeringen med Per Sandberg i spissen har bestemt at sone 7, Nord-Trøndelag og Bindal, skulle få grønn farge, selv om Norges fremste ekseperter på lakselus og villfisk rådet regjeringen til å sette sone 7 til gult. Dermed åpnes det for vekst i produksjonen av oppdrett i denne sonen selv om anbefalingene var at produksjonen skulle fryses. Dette mener Namsenvassdraget Elveierlag er sterkt beklagelig. Les mer om dette, og hva Villaksalliansen mener om dette, HER.