Åpning av fisketrappa i nedre Tømmeråsfoss

Fisketrappa i Nedre Tømmeråsfoss ble åpnet mandag 3.juli. Mye grus ble fjernet og det ble montert nye terksler i trappa før den ble åpnet. I følge Skandinavisk Naturovervåking, som har ansvaret for telling av fisk i trappa, har det vandret ca 200 stk til nå. Videoklipp av hver enkelt fisk vil bli lagt ut fortløpende som i fjor, om ikke lenge.