Namsenvassdraget

Et noe grovt oversiktskart over Namsenvassdraget.
Tallene du ser er en soneinndeling som FM i Nord-Trøndelag bruker fra tid til annen.